Chinesische Kalender

So.Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.
28
初八/8
29
初九/9
30
初十/10
1
十壹/11
2
十二/12
3
十三/13
4
十四/14
5
十五/15
6
十六/16
7
十七/17
8
十八/18
9
十九/19
10
二十/20
11
廿壹/21
12
廿二/22
13
廿三/23
14
廿四/24
15
廿五/25
16
廿六/26
17
廿七/27
18
廿八/28
19
廿九/29
20
三十/30
六月(Jun)
21
初壹/1
22
初二/2
23
初三/3
24
初四/4
25
初五/5
26
初六/6
27
初七/7
28
初八/8
29
初九/9
30
初十/10
31
十壹/11
1
十二/12

Solar kalender Lunar kalender
24 JahreseinteilungenKleine Hitze06.Juli 202016.Mai 2020
Große Hitze22.Juli 20202.Juni 2020


Feiertage in China 2018 / 2019 / 2020

Name Tag Feiertage 2018 2019 2020
Neujahrstag 1.Januar 1 Tag 1 -3.Januar 30.Dezember 2018 - 1.Januar 30.Dezember 2019 - 1.Januar
Fruehlingsfest Lunar kalender 1.Januar 3 Tage 15- 21.Februar 4 - 10.Februar 24 - 30.Januar
Qingming-Fest 4.April oder 5.April 1 Tage 5 - 7.April 5 - 7.April 4 - 6.April
Erste Mai 1.Mai 1 Tage 29.April - 1.Mai 1 - 4.Mai 1 - 3.Mai
Drachenbootfest Lunar kalender 5.Mai 1 Tag 16 - 18.Juni 7 - 9.Juni 25 - 27.Juni
Mondfest Lunar kalender 15.August 1 Tag 22 - 24.September 13 - 15.September 1.Oktober
Nationalfeiertag 1.Octobre 3 Tage 30.September - 6.Oktober 1 - 7.Oktober 1 - 8.Oktober