Lunar Kalender Rech
So.Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.
1
十八/18
2
十九/19
3
二十/20
4
廿一/21
5
廿二/22
6
廿三/23
7
廿四/24
8
廿五/25
9
廿六/26
10
廿七/27
11
廿八/28
12
廿九/29
六月(Jun)
13
初一/1
14
初二/2
15
初三/3
16
初四/4
17
初五/5
18
初六/6
19
初七/7
20
初八/8
21
初九/9
22
初十/10
23
十一/11
24
十二/12
25
十三/13
26
十四/14
27
十五/15
28
十六/16
29
十七/17
30
十八/18
31
十九/19
1
二十/20
2
廿一/21
3
廿二/22
4
廿三/23

Solar kalender Lunar kalender
24 JahreseinteilungenKleine Hitze07.Juli 201824.Mai 2018
Große Hitze23.Juli 201811.Juni 2018


Feiertage in China 2017 / 2018 / 19

Name Tag Feiertage 2017 2018 2019
Neujahrstag 1.Januar 1 Tag 31.Dezember 2016 -2.Januar 1 -3.Januar 30.Dezember 2018 - 1.Januar
Fruehlingsfest Lunar kalender 1.Januar 3 Tage 27.Januar- 2.Februar 15- 21.Februar 4 - 10.Februar
Qingming-Fest 4.April oder 5.April 1 Tage 2 - 4.April 5 - 7.April 5 - 7.April
Erste Mai 1.Mai 1 Tage 29.April - 1.Mai 29.April - 1.Mai 29.April - 1.Mai
Drachenbootfest Lunar kalender 5.Mai 1 Tag 28.Mai - 30.Mai 16 - 18.Juni 7 - 9.Juni
Mondfest Lunar kalender 15.August 1 Tag 4.Oktober 22 - 24.September 113 - 15.September
Nationalfeiertag 1.Octobre 3 Tage 1 - 8.Oktober 30.September - 6.Oktober 1 - 7.Oktober