Lunar Kalender Rech
So.Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.
25
初二/2
26
初三/3
27
初四/4
28
初五/5
29
初六/6
30
初七/7
1
初八/8
2
初九/9
3
初十/10
4
十一/11
5
十二/12
6
十三/13
7
十四/14
8
十五/15
9
十六/16
10
十七/17
11
十八/18
12
十九/19
13
二十/20
14
廿一/21
15
廿二/22
16
廿三/23
17
廿四/24
18
廿五/25
19
廿六/26
20
廿七/27
21
廿八/28
22
廿九/29
六月(Jun)
23
初一/1
24
初二/2
25
初三/3
26
初四/4
27
初五/5
28
初六/6
29
初七/7
30
初八/8
31
初九/9
1
初十/10
2
十一/11
3
十二/12
4
十三/13
5
十四/14

Solar kalender Lunar kalender
24 JahreseinteilungenKleine Hitze07.Juli 201714.Juni 2017
Große Hitze22.Juli 201729.Juni 2017


Feiertage in China 2016 / 2017 / 2018

Name Tag Feiertage 2016 2017 2018
Neujahrstag 1.Januar 1 Tag 1 -3.Januar 1 -3.Januar 1 -3.Januar
Fruehlingsfest Lunar kalender 1.Januar 3 Tage 8 - 14.Februar 27.Januar- 2.Februar 15- 21.Februar
Qingming-Fest 4.April oder 5.April 1 Tage 2 - 4.April 2 - 4.April 5 - 7.April
Erste Mai 1.Mai 1 Tage 30.April - 2.Mai 29.April - 1.Mai 29.April - 1.Mai
Drachenbootfest Lunar kalender 5.Mai 1 Tag 9 - 11.Juni 28.Mai - 30.Mai 16 - 18.Juni
Mondfest Lunar kalender 15.August 1 Tag 15 - 17.September 4.Oktober 22 - 24.September
Nationalfeiertag 1.Octobre 3 Tage 1 - 7.Oktober 1 - 7.Oktober 1 - 7.Oktober